Die FAK se Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade – ’n aanlyn toets vir leerders van graad 8 tot 12 – word in 2021 vir die tweede keer aangebied. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis met drie hoofafdelings, nl. Afrikaanse taalgeskiedenis, Afrikanergeskiedenis en Westerse geskiedenis.
 
Vanjaar is die tema die Pionierstydperk (1652 tot 1820). Vyf e-publikasies oor hierdie tema is opgestel om as bronne te dien vir vanjaar se toets.
Leerders kan vanaf 26 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by olimpiade.co.za inskryf.

 Die geskiedenisolimpiade sal uit twee rondtes bestaan. Die eerste rondte behels ’n aanlyn vraestel wat bestaan uit multikeusevrae.

Afdeling 1: Afrikaanse taalgeskiedenis, sal vrae hê oor die ontstaan en ontwikkeling van Afrikaans tydens die Pionierstydperk (1652 tot 1820).

Afdeling 2: Afrikanergeskiedenis sal vrae insluit oor die Pionierstydperk (1652 tot 1820). Drie e-publikasie is beskikbaar: Algemene inligting, monumente en erfenisterreine, asook belangrike persone.

Afdeling 3: Westerse geskiedenis, sal die kennis toets oor gebeurtenisse wat tussen 1652 en 1820 plaasgevind het, soos die Bataafse oorlog; Napoleontiese oorloë; herroeping van die Edik van Nantes; Franse Hugenote; Britse Setlaars; Martin Luther; Franse rewolusie.

Diegene wat deurdring na rondte 2 kry spesifieke onderwerpe oor hierdie Pionierstydperk en moet dan ’n opstel skryf waar standpuntstelling, beredenering en algemene kennis getoets word. Om deur te dring na rondte twee moet ’n kandidaat minstens 80% in rondte 1 behaal het.         

Alle navrae kan gerig word aan chrisna@fak.org.za

Belangrike datums:

Bekendstelling – 26 Maart 2021

Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 17 Augustus 2021

Tweede rondte – opstel moet aanlyn ingedien wees teen 17 September 2021

Die FAK se Nasionale Afrikaanse Geskiedenisolimpiade word ook vanjaar vir laerskoolleerlinge aangebied in die vorm van ’n aanlyn toets vir leerders van graad 4 tot 7. Die klem val op Suid-Afrikaanse geskiedenis.
 
Leerders kan vanaf 26 Maart vir hierdie geskiedenisolimpiade by olimpiade.co.za inskryf.

Die leerlinge moet die Patriot Troefkaarte-speletjie speel (hetsy in die klas of by die huis) om hulle te help om die inligting oor die patriotte te leer vir die aanlyn toets. Die Idiomeboekie moet deurgewerk word sodat die leerlinge multikeusevrae daaroor sal kan antwoord.

Die bronne vir die laerskole se Geskiedenisolimpiade is die Patriot Troefkaarte en die boekie – Klopdisselboom: idiome oor waens en trekdiere. Skole wat deelneem, sal een stel kaarte en ‘n plakkaat gratis ontvang. Verdere stelle kaarte kan by Die Voriemôl aangekoop word. Die Idiome-boekie is by die FAK beskikbaar teen R50 per boek.

Alle deelnemers ontvang ’n deelnamesertifikaat.

Pryse sal soos volg wees: Die algehele wenner ontvang R2500; tweede prys R1500 en derde prys R500. Die wenskool ontvang R5000 en ’n FAK-Wisseltrofee vir geskiedenis.

Die wenskool sal bepaal word na aanleiding van die hoeveelheid leerders per skool wat deelneem en ’n sekere persentasie ontvang.      

Alle navrae kan gerig word aan chrisna@fak.org.za

Belangrike datums:

Bekendstelling – 26 Maart 2021

Eerste rondte – aanlyn toets word geskryf op Dinsdag 17 Augustus 2021